European Phoniatrics Hearing EUHA Award

Who is eligible?

The 2014 award competition is intended for UEP  (Union of European Phoniatricians) – members and all physicians who are active in phoniatrics as well as colleagues in training in phoniatrics and members of other professions if the scientific work is initiatedand supervised by a phoniatrician.

All UEP members are entitled to nominate candidates. Publications or dissertations may be submitted and should not be older than 3 years.

What is required?

The publication/dissertation should deal with a topic concerning the technical rehabilitation of deficiencies affecting the auditory communication system in children or adults and should exhibit potential for development.

Please communicate by e-mail (drhoguz@gmail.com) for nominations from Turkey and North Cyprus with your full CV and the full text of your article/presentation until August 9th, 2014.

Haldun OGUZ, M.D., Professor

Laringoloji-Foniyatri Okulu etkinliği gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Haldun OĞUZ’un Başkan Yardımcılığı’nı yürüttüğü, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Laringoloji–Foniyatri Okulu aktivitesi gerçekleştirildi. Okulun ikinci teorik eğitim toplantısı ve klinik ziyaret programını kapsayan bu aktivite, 24-28 Şubat 2014 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ve Prof.Dr. Gürsel DURSUN ev sahipliğinde yapıldı. Program süresince ilk iki gün öğleden önce toplam 60 hastanın klinik değerlendirmeleri yapıldı. Hastaların görüntü ve ses kayıtları ile ses analizleri ve gereken hastalarda tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme kayıtları, eğiticiler ve öğrenciler tarafından interaktif şekilde tartışıldı. Bu hastalardan cerrahi olarak tedavi edilmesi öngörülenler programın üç ve dördüncü günlerinde ameliyat edildi. İyi huylu ses teli patolojisi olan veya potansiyel olarak kanser riski taşıyan toplam 4 olgunun cerrahileri Prof.Dr. Haldun OĞUZ tarafından yapıldı. Dört gün süre ile öğleden sonraları teorik eğitim oturumları düzenlendi. Beşinci gün eğitimi Devlet Opera ve Balesi tenorlarının şan eğitimi dersleri ve kursiyerlerin sunumları ile tamamlandı.

LFO2 LFO8 LFO14

Septum Cerrahisi

AmblemKulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Derneği periyodik eğitim toplantısı 24 Ocak 2013 tarihinde S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilecektir.
Programı aşağıda görebilirsiniz.
Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu adına
Doç.Dr. Haldun Oğuz
Genel Sekreter
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Derneği

24 Ocak 2013 Perşembe
Yer: S.B. Ankara Numune EAH, Ankara
Saat: 19.00
Bilimsel Program Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan Ünal

Septum Cerrahisi
Moderatör:
Doç.Dr. Müge Özcan, S.B. Ankara Numune EAH KBB Kliniği
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Abdullah Durmaz, GATA KBB ABD
Uz. Dr. Yusuf Kızıl, Gazi ÜTF KBB ABD
Doç. Dr. Zeynep Kızılkaya, S.B. Ankara EAH KBB Klinği
Uz. Dr. Serdar Özer, Hacettepe ÜTF KBB ABD

Olgularla Baş Boyun Radyolojisi

AmblemKulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Derneği periyodik eğitim toplantısı 13 Aralık 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyeleri Kafeteryasında gerçekleştirilecektir.
Programı aşağıda görebilirsiniz.
Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu adına
Doç.Dr. Haldun OĞUZ
Genel Sekreter

13 Aralık 2012, 19:00
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyeleri Kafeteryası
Bilimsel Koordinatör: Prof.Dr. Oğuz Öğretmenoğlu

Olgularla Baş Boyun Radyolojisi
Doç.Dr. Burçe Özgen Mocan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

Tiroid Cerrahisi Kursu

Değerli Meslektaşlarımız,

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2012-13 dönemi ilk bilimsel toplantısı 24 Kasım 2012 tarihinde yapılacaktır. Programı aşağıda görebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu adına

Doç.Dr. Haldun OĞUZ

Genel Sekreter

 

24 Kasım 2012 Cumartesi

Yer: S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Ankara

Saat: 10.00

Bilimsel Program Koordinatörü: Doç.Dr. Güleser Saylam

Tiroid Cerrahisi Kursu

10.00-10.30 Kayıt ve Açılış

10.30-11.00 Tiroid Cerrahi Anatomisi

Doç.Dr. Alper Ceylan, Gazi ÜTF KBB Anabilim Dalı

11.00-14.00 Canlı Cerrahiler (2 olgu)

Prof.Dr. Hakan Korkmaz, S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH KBB Kliniği

Doç.Dr. Güleser Saylam, S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH KBB Kliniği

14.00-15.30 Tiroid Cerrahisinde Tartışmalı Konular

Moderatör:  Prof.Dr. Hakan Korkmaz, S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH KBB Kliniği

Konuşmacılar:

Prof Dr. Mustafa Gerek, GATA KBB Anabilim Dalı

Prof. Dr. Seyfettin Ilgan, Güven Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü

Doç.Dr. Tuncay Delibaşı, S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Endokrinoloji Kliniği

Doç.Dr. Kürşat Gökcan, Ankara ÜTF KBB Anabilim Dalı

Doç.Dr. Güleser Saylam, S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH KBB Kliniği

Op.Dr. Nilda Süslü, Hacettepe ÜTF KBB Anabilim Dalı

İşitme Kaybına Güncel Yaklaşım

Derneğimizin “İşitme Kaybına Güncel Yaklaşım” başlıklı bilimsel toplantısı 10 Mart 2012 tarihinde Ankara JW Marriott Otel’de yapılacaktır. Programı aşağıda görebilirsiniz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu adına

Haldun OĞUZ

Genel Sekreter

 

İşitme Kaybına Güncel Yaklaşım

 

Oturum Başkanı: Münir Demirci

09.00-09.30

Konferans: İşitme kaybı nedenleri, erken tanının önemi; Gonca Sennaroğlu

09.30-10.00

Konferans: İşitme kaybı tanısı, yapılacak ek  tetkikler, laboratuarın önemi (Radyoloji,odyoloji,genetik değerlendirme vb); Ali Özdek

 

10.00-11.00 Kahvaltı

 

Oturum Başkanı Muzaffer Kırış

11.00-12.30

Panel: İşitme kayıplarında yaklaşım: Hasta seçimi, İşitme cihazı seçimi, implante edilir işitme cihazları ve Koklear İmplantasyon

Moderatör:  Hüseyin Dere

Yıldırım Bayazıt, Levent Sennaroğlu, Bülent Gündüz, Hayriye Karabulut

12.30-13.00

Konferans: İşitmenin rehabilitasyonu; Zerrin Turan

 

Bilimsel Program Koordinatörü: Ahmet Kutluhan